เพื่อติดตามข่าวสารหลักสูตรที่เปิดก่อนใคร!!!

join the OpenChat : Lawtraining.CMU

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-5394-2936 (คุณอารียา)

โทรสาร 0-5394-2920

Email : areeya.w@cmu.ac.th

หรือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 ห้องงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200